اخبار | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

مراسم جشن نیمه شعبان مورخه 97/02/11 با حضور مدیر محترم جناب  آقای امان زاده و حاج آقا دهقان مسئول عقیدتی و کارکنان مدیریت در ساعت 7/15 صبح سه شنبه برگزار گردید در این مراسم  سخنران آقای ادیب و مداح حاج آقای مهربان حضور داشتند و در ادامه  به پایان رساندند آقای امان زاده با تقدیر و تشکر از زحمات کلیه همکاران  باهماهنگی حاج آقا دهقان و طرح چند سوال و اهداء جوایز مراسم را  به پایان رساندند.