حضور حاج آقای مومن مسول ولی فقیه نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - حضور حاج آقای مومن مسول ولی فقیه نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

حضور حاج آقای مومن نماینده ولی فقیه سازمان در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی مهندس حیاتی و حضور حاج آقای دهقان نماینده ولی فقیه مدیریت جهاد کشاورزی 

در این جلسه حاج آقای مومن به مسائل و مشکلات در مدیریت واقف و قول در برطرف کردن مشکلات مجموعه داشتند 

بررسی اعتبارات عمرانی شهرستان