بازدید نماینده ولی فقیه حاج آقا مومن از طرح های عمرانی - بازدید نماینده ولی فقیه حاج آقا مومن از طرح های عمرانی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

بازدید حاج آقا مومن از طرح های عمرانی سطح شهرستان که شامل گاوداری 10000 راسی شستا منطقه خرم آباد شیروان که 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشت 

بازدید از جاده بین مزارع شوق آباد و فیض آباد از محل طرحهای عمرانی خسارت سیل 

بازدید از جاده بین مزارع ملاباقر