تقدیر از همکاران زن به مناسبت روز زن و میلاد حضرت فاطمه زهرا - تقدیر از همکاران زن به مناسبت روز زن و میلاد حضرت فاطمه زهرا | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

قدیر از همکاران خانم مدیریت جهاد کشاورزی و اهدائ گل به همکاران خانم و تقدیر از آنها