برگزاری کلاس ترویجی کارآفرینان زن - برگزاری کلاس ترویجی کارآفرینان زن | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

برگزاری کلاس آموزشی زنبور داری با حضور کارآفرینان زن زنبور دار در مدیریت جهاد کشاورزی با استفاده از شبکه های تاک به صورت ویبینار آموزشی