كارگاه آموزشي سوپرجاذب - كارگاه آموزشي سوپرجاذب | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

پيرو هماهنگي هاي به عمل آمده كارگاه آموزشي سوپرجاذب هاي كشاورزي با همكاري مديرعامل شركت بلورآب با حضور 47 نفر از كشاورزان ، باغداران و همكاران مديريت جهاد كشاورزي روز يكشنبه 93/05/26 رأس ساعت 9:30 صبح در محل نمازخانه مديريت برگزار گرديد. در ابتدا پس از تلاوت قرآن كريم ، جناب آقاي مهندس خوش قامت مدير محترم جهاد كشاورزي ضمن عرض خير مقدم و تقدير و تشكر از مديرعامل شركت بلورآب در قبول زحمت برگزاري اين كارگاه بيان فرمودند با توجه به كاهش نزولات آسماني در سال هاي اخير بالاخص در شهرستان شيروان و وقوع پديده خشكسالي و بالتبع آن كاهش توليد محصولات زراعي و باغي كه خسارات فراواني بر توليد كنندگان بخش دام و كشاورزي وارد نموده است مي طلبد كه به منظور عبور از بحران خشكسالي ، توليدكنندگان و مجموعه جهاد كشاورزي خود را با شرايط خشك حاكم در منطقه وفق و برنامه ريزي لازم در اين خصوص را لحاظ نمايند. ايشان بيان فرمودند كه وجود شركت بلورآب در شهرك صنعتي شيروان را بايستي قدر دانسته و با دادن آگاهي به توليدكنندگان ، تعامل و ايجاد مزارع پايلوت و نمايشي كه براي توليدكنندگان ملموس باشد استفاده از سوپرجاذب هاي كشاورزي را با توجه به مشكل كم آبي در اراضي زراعي و باغي ترويج نمود. در ادامه درخصوص فوايد تشكيل صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان مطالبي را بيان و از بهره برداران محترم خواستار واريز سهام تعيين شده ظرف مدت مقرر گرديدند.