گزارش بازديد مسئول حوزه نماينده ولي فقيه از مركز خدمات لوجلي و قوشخانه - گزارش بازديد مسئول حوزه نماينده ولي فقيه از مركز خدمات لوجلي و قوشخانه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی درتاریخ 93/05/28 به مرکز خدمات قوشخانه ولوجلی از توابع شهرستان شیروان عزیمت واز مرکز خدمات بازدید کردند .وبا گفتگو با مسئول مرکز و دیگرکارکنان آن با روند فعالیت این مرکز ومشکلات وموانع موجود بر سر راه فعالیتها  آشنا شده ابراز امیدواری کرد در انجام وظایف خود در تحقق منویات رهبری در آن مرکز موفق باشند .
ایشان در ادامه با برگزاری نماز جماعت وبازدید از پروژه آبیاری باغات بخش قوشخانه از نزدیک در جریان روند فعالیت در این باغات قرار گرفتند