برنامه هاي اجرا شده دهه امامت و ولايت - 23061 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
ه مناسبت دهه امامت و ولايت و اعياد بزرگ قربان و غدير خم برنامه هايي در سطح شهرستان برگزار گرديد.
1-    در مورخ 17/7/93 نشست بصيريتي با محوريت امامت و ولايت در سالن اجتماعات مديريت برگزار گرديد.
2-    همكاران و خانواده هاي محترمشان در همايش پياده روي مورخ 21/7/93 شركت نمودند.
3-    بمناسبت اين ايام پايگاه شهيد منتظري با همكاري دفتر نمايندگي ولي فقيه و روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان ساختمان مديريت و مجموعه هاي وابسته را تزئين و فضاسازي نمودند.