افزايش 5 درصدي توليد عسل در شيروان ... - افزايش 5 درصدي توليد عسل در شيروان ... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
مدير جهاد كشاورزي شيروان خبر داد :
افزايش 5 درصدي توليد عسل در شيروان :
بيش از 103 تن عسل طي سال جاري در شيروان توليد شد كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته 3/5 درصد افزايش يافت. مدير جهاد كشاورزي شيروان با اعلام اين خبر گفت : براساس اطلاعات حاصل شده در سال جاري تعداد افراد شاغل در حرفه زنبورداري 159 نفر و تعداد كلني هاي شمارش شده 10 هزار و 993 كلني است.
خوش قامت افزود : طبق آمارگيري انجام شده تعداد زنبورداران نسبت به سال گذشته ، 6 درصد افزايش و تعداد كلني ها 3 درصد كاهش داشته است. وي با اشاره به اين كه در سال جاري از هركلني 4/9 كيلوگرم عسل توليد شده است ، اظهار داشت : طي 8 ماه گذشته در شهرستان 8/97 تن عسل توليد شد.
وي بيان كرد : در سالهاي ترسالي از هر كلني بين 15 تا 20 كيلوگرم عسل برداشت مي شود كه به علت كاهش و پراكنش نامناسب بارندگي ، گرماي زودرس بهاري ، درجه حرارت بيش از حد محيط ، وزش بادهاي گرم ، پژمردگي گلها و كاهش شهد و گرده در محيط شاهد كاهش توليد عسل هستيم.