ديدار رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با خانواده شهدا... - ديدار رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با خانواده شهدا... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
مراسم ديدار رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي جناب آقاي دكتر يوسفي با خانواده شهدا و فرزندان شاهد شاغل  در سازمان جهاد كشاورزي در مورخ 9/9/93 در محل سالن زيتون سازمان جهاد كشاورزي  برگزار گرديد. در اين مراسم 5 نفر از همسران شهداي مديريت جهاد كشاورزي شيروان به همراه 6 نفر از فرزندان شاهد شاغل در اين مديريت شركت نمودند. در ابتدا جلسه حجت الاسلام حاج آقاي غلام نژاد نماينده ولي فقيه سازمان جهاد كشاورزي در رابطه با شأن و مقام شهدا و خانواده هايشان بياناتي ارائه فرمودند در ادامه جناب آقاي عزيزي مديركل محترم امور ايثارگران خراسان شمالي ضمن ابراز تقدير و تشكر سخناني ايراد فرمودند. جناب آقاي دكتر يوسفي رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي ضمن خير مقدم و تقدير از خانواده شهدا و فرزندان شاهد در مورد پيگيري مسائل و مشكلات فرزندان شاهد شاغل در اين سازمان قول مساعدت دادند. در اين مراسم هدايايي جهت تشكر به اين عزيزان تقديم گرديد.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان