افتتاحيه صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي - افتتاحيه صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
افتتاح صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي
در مورخ 13/9/93 صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي در شهرستان شيروان افتتاح گرديد. اين مراسم با حضور جناب آقاي مهندس صفايي فرماندار محترم شهرستان شيروان و جناب آقاي دكتر يوسفي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي و جناب آقاي مهندس خوش قامت مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان شيروان و حجت الاسلام والمسلمين  حاج آقاي دهقان نماينده محترم ولي فقيه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان و هيأت مديره و مديرعامل و اعضاي صندوق به تعداد 50 نفر برگزار گرديد.
آدرس صندوق : شيروان – خيابان فلسطين – فلسطين 8 جنب مديريت جهاد كشاورزي شيروان – تلفن تماس 6226274
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان