افزون بر 25 ميليارد ريال به صنايع تبديلي شيروان اختصاص يافت... - افزون بر 25 ميليارد ريال به صنايع تبديلي شيروان اختصاص يافت... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
افزون بر 25 ميليارد ريال به صنايع تبديلي شيروان اختصاص يافت.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: امسال 25 میلیارد و 650 میلیون ریال اعتبار برای تثبیت شغل، به صورت سرمایه در گردش، به صنایع تبدیلی این شهرستان اختصاص یافته است.
مهندس سعید خوش قامت - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان-، محل تامین رقم مزبور را اعتبارات سفر رهبری عنوان و اظهار کرد: صنایع تبدیلی برخوردار از این اعتبارات کارخانه آرد، فرآورده های لبنی و آزمایشگاه آب و خاک شیروان بوده است.

وی گفت: بدیهی است با پرداخت این تسهیلات زمینه تثبیت اشتغال و امکان ادامه کار صنایع وابسته به بخش کشاورزی در شهرستان شیروان فراهم شده است.

خوش قامت افزود: صنایع تبدیلی نقش بسیار مهمی در فرآوری مواد غذایی، امنیت غذایی مصرف کنندگان و اشتغال دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: همچنین امسال در این شهرستان برای مکانیزاسیون 31 دستگاه به مبلغ 11 میلیارد و 774 میلیون ریال با نرخ سود 17 درصد جذب شده است