دوهزار هكتار از كشتزارهاي شيروان تجهيز و نوسازي شده است. - دوهزار هكتار از كشتزارهاي شيروان تجهيز و نوسازي شده است. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

مدیر جهاد کشاورزی شیروان اظهار داشت: تاکنون دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تسطیح و یکپارچه سازی شده است.

مهنددس سعید خوش قامت با بیان این موضوع، اظهار داشتند که از 27 هزار هکتار عرصه کشاورزی موجود در شیروان، حدود 8 هزار هکتار قابلیت تسطیح، یکپارچه سازی و نوسازی را دارد.
وی افزایش سطح زیر کشت، صرفه جویی در مصرف آب، کشت مکانیزه و مدیریت نیروی انسانی در زمین، افزایش عملکرد آبیاری، بهبود کیفیت محصول و کاهش آمار مهاجرت روستاییان به شهرها را از اهداف تسطیح و نوسازی اراضی کشاورزی عنوان کرد.
وی گفت: گسترش روحیه تعاون و مشارکت در کشاورزان و امکان حضور تجهیزات مدرن کشاورزی برای عملیات کاشت، داشت و برداشت از دیگر اهداف مهم طرح مزبور است.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: اعتبار مصوب برای نوسازی کشتزارهای سنتی این شهرستان در سال جاری یک میلیارد و 380 میلیون ریال بود که تاکنون یک میلیارد و 130 میلیون ریال از محل اعتبارات خاص تخصیص یافته است.