پروژه هاي قابل افتتاح شهرستان شيروان در دهه فجر - پروژه هاي قابل افتتاح شهرستان شيروان در دهه فجر | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پروژه هاي قابل افتتاح مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان :
پروژه هاي قابل افتتاح اين مديريت شامل 8 پروژه به مبلغ 31215 ميليون ريال در بخشهاي آب و خاك و دامپروري در ايام ا... دهه فجر افتتاح خواهند شد. كه مشخصات اين پروژه ها در فايل پيوست قابل مشاهده مي باشد.

 فایل ها

 پروژه هاي قابل افتتاح دهه فجر    حجم فايل:  52.08 KB