افتتاح پروزژه هاي مديريت جهاد كشاورزي شيروان به مناسبت ايام ا... دهه فجر - افتتاح پروزژه هاي مديريت جهاد كشاورزي شيروان به مناسبت ايام ا... دهه فجر | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
افتتاح پروژه هاي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان به مناسبت ايام ا... دهه فجر :
در مورخ 93/11/12 همزمان با شروع ايام ا... دهه فجر در شهرستان شيروان با حضور فرماندار محترم شهرستان وامام جمعه محترم شهرستان و رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي و معاونين و هيأت همراه و  مدير جهاد كشاورزي اين شهرستان و ديگر مسئولين استاني و شهرستاني طرح همزمان سازي گوسفند داشتي به ظرفيت 150 رأس به مبلغ 3000 ميليون ريال در روستاي كلاته توپكانلو افتتاح شد .

در روز دوم ايام دهه فجر مورخ 93/11/13همزمان چند طرح در شهرستان افتتاح شد .
1-    طرح دامداري خانم زري اسلامي به ظرفيت 250 رأس گوسفند داشتي با آورده متقاضي به مبلغ 240 ميليون ريال و 2160 ميليون ريال تسهيلات افتتاح گرديد.
2-    طرح مرغداري آقاي رضا داورپناه به ظرفيت 40000 قطعه مرغ گوشتي در قفس و با آورده متقاضي به مبلغ 1378 ميليون ريال و تسهيلات بانكي 11500 ريال افتتاح گرديد.
3-    طرح پرورش ماهي حد واسط آقاي رضا ورگ نشين به ظرفيت توليد 1000000 قطعه بچه ماهي با آورده متقاضي 725 ميليون ريال و تسهيلات بانكي 2900 ميليون ريال افتتاح گرديد.

در مورخ 93/11/18  واحد پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان آقاي خليل قاسمي به ظرفيت 17 تن در سال در روستاي زو از توابع شهرستان شيروان بخش قوشخانه كه در فاصله 50 كيلومتري از مركز شهر قرار دارد افتتاح شد ،كه هدف از ايجاد اين واحد  ، استفاده بهينه از منابع آبي ، اشتغالزايي ،بالا بردن مصرف سرانه ماهي وتامين گوشت سفيد در منطقه مي باشد دراين مراسم جناب آقاي دكتر عزيزي نماينده محترم مردم شهرستان شيروان در مجلس شوراي اسلامي ، مهندس صفايي فرماندار محترم شهرستان شيروان ، مهندس خوش قامت مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان شيروان وجمعي از روساوكارمندان  ادارات تابعه شركت نمودند .
اين طرح جهت دو نفر به طور مستقيم ايجاد اشتغال نموده است وبا اعتباري به مبلغ 1125 ميليون ريال از محل اعتبارات توسعه بخش كشاورزي احداث شده است .روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان