برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب آقاي دكتر عزيزي نماينده محترم مردم شيروان - برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب آقاي دكتر عزيزي نماينده محترم مردم شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
جلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب آقاي دكتر عزيزي نماينده محترم مردم شريف شهرستان در مجلس شوراي اسلامي ، جناب آقاي دكتر يوسفي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي و هيأت همراه و كشاورزان ، دامداران ، مرغداران ، زنبورداران ، باغداران و ... در مورخ 93/11/20 ساعت 16 در محل مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان برگزار گرديد. پس از طرح مسائل و مشكلات مربوطه در حوزه هاي مختلف از سوي كشاورزان كه به نمايندگي چند نفر از كشاورزان سوالات خود رامطرح نمودند . در ادامه جناب آقاي دكتر عزيزي وجناب  آقاي دكتر يوسفي پاسخ سوالات را بيان فرمودند و ضمن تشكر از خدمات كشاورزان و دامداران قول مساعدت و پيگيري دادند. روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان