بازديد معاون محترم برنامه ريزي و امور اقتصادي استانداري و هيأت همراه از پروژه هاي مديريت جهاد كشاورزي شيروان - بازديد معاون محترم برنامه ريزي و امور اقتصادي استانداري و هيأت همراه از پروژه هاي مديريت جهاد كشاورزي شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
روز دوشنبه مورخ 4/3/94 جناب آقاي دكتر پورعيسي معاون محترم برنامه ريزي و امور اقتصادي استانداري ، جناب آقاي شمسي پور مديركل محترم بودجه استانداري ، جناب آقاي مهندس صفايي فرماندار محترم شيروان ، جناب آقاي دكتر يوسفي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي ، معاونين توسعه مديريت و منابع انساني ، برنامه ريزي و امور اقتصادي ، بهبود توليدات دامي و مديران حوزه رياست ، آب و خاك و امور فني مهندسي ، امور مالي و جناب آقاي مهندس خوش قامت مدير محترم جهاد كشاورزي شيروان به همراه مسئولين و كارشناسان از طرحها و پروژه هاي در حال اجرا شامل پرورش مرغ در قفس آقاي محمديان صبور ، مرغداري گوشتي آقاي صف آرا ، جاده بين مزارع حسين آباد – گره زو ، آبياري تحت فشار آقاي عزيزي ، مزرعه غلات آقاي محموديان ، چغندرقند آقاي نظام خواه ، كانال بتني روستاي گليان و .. بازديد بعمل آوردند و در ادامه مسئولين محترمم به تبادل نظر و بيان نقطه نظرات خود درخصوص پروژه ها پرداختند.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان