تجليل از جانبازان محترم مديريت جهاد کشاورزي شيروان - تجليل از جانبازان محترم مديريت جهاد کشاورزي شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز شنبه مورخ 94/03/02 به مناسبت ميلاد حضرت ابوالفضل عباس و روز جانباز از دوتن از جانبازان مجموعه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان آقايان قربان ابراهيمي ( هكار شاغل ) و قدرتي ( همكار بازنشسته )  به نيابت از ساير جانبازان تجليل بعمل آمد . جناب آقاي مهندس خوش قامت مدير محترم جهاد كشاورزي شيروان به همراه مسئول محترم حوزه نمايندگي ولي فقيه ، جناب آقاي امان زاده معاون محترم اداري و مالي و سركار خانم رباط جزي مسئول محترم امور عمومي در منزل ايشان حضور بهم رسانند و جانبازان محترم ضمن خوش آمدگويي به مسئولين از خاطرات 8 سال دفاع مقدس مطالبي را بازگو كردندو در پايان لوح تقدير و هدايايي تقديم جانبازان گرامي گرديد.
واحد ايثارگران و امور عمومي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان