دومين همايش فرهيختگان در شيروان برگزار شد. - دومين همايش فرهيختگان در شيروان برگزار شد. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
دومين همايش فرهيختگان در روز جمعه مورخ 94/3/8 در روستاي گليل شيروان با حضور جناب آقاي دكتر قشقايي معاون محترم پارلماني وزير امور خارجه ، دكتر عزيزي نماينده محترم مردم شريف شيروان در مجلس شوراي اسلامي ، جناب آقاي مهندس صفايي فرماندار محترم شيروان و كليه مسئولين استاني و شهرستاني برگزار گرديد. در اين همايش مديريت جهاد كشاورزي شيروان نسبت به برگزاري غرفه توانمنديهاي بخش كشاورزي شيروان اقدام نمود كه مورد بازديد شركت كنندگان قرار گرفت.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان