تجليل از خانواده شهدا به مناسبت هفته جهاد كشاورزي - تجليل از خانواده شهدا به مناسبت هفته جهاد كشاورزي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز چهار شنبه مورخ 94/03/27 به مناسبت هفته جهاد كشاورزي  ، جناب آقاي مهندس خوش قامت مدير محترم جهاد كشاورزي شيروان به همراه حاج آقاي دهقان مسئول محترم حوزه نمايندگي ولي فقيه ، آقاي امان زاده معاون محترم اداري و مالي ، سركار خانم رباط جزي مسئول محترم امور عمومي و آقاي آزموده مسئول روابط عمومي از خانواده محترم شهيد براتي تقدير و تشكر نمودند و لوح تقدير و هدايايي تقديم اين عزيزان نمودند.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان