عرضه 500 رأس بره پرواري توسط اتحاديه تعاون روستايي شيروان به بازار .... - عرضه 500 رأس بره پرواري توسط اتحاديه تعاون روستايي شيروان به بازار .... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
تعداد 500 رأس بره پرواری توسط اتحادیه تعاون روستایی شهرستان شیروان با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه بخش کشاورزی  پروار گردیده و آماده عرضه به بازار می باشد.
این بره ها حاصل از تلاقی میش های مغانی با قوچ های نژاد شال می باشند که دارای مزیت نسبی در پرواربندی نسبت به دام محلی در زمینه سرعت رشد، بازدهی لاشه است.  از خصوصیات دیگر این نژاد پایین بودن نسبت دنبه به لاشه است.

روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان