در هفته پدافند غير عامل مانور مبارزه با بيماري آنفولانزاي فوق حاد پرندگان در شهرستان شيروان برگزار گرديد. - در هفته پدافند غير عامل مانور مبارزه با بيماري آنفولانزاي فوق حاد پرندگان در شهرستان شيروان برگزار گرديد. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در هفته پدافند غيرعامل در راستاي آمادگي دستگاههاي مرتبط با حوادث مانور مبارزه با بيماري آنفولانزاي مرغي در يكي از مرغداريهاي شهرستان برگزار گرديد. اين مانور تمريني ، اقدامات فني ، بهداشتي و قرنطينه اي پيشگيرانه و تدابير اقتصادي - اجتماعي از پيش طراحي شده براي كنترل بحران و ساير اقدامات اجرايي مورد انتظار هر يك از دستگاههاي ذيربط در يك رخداد فرضي وقوع بيماري آنفولانزاي فوق حاد پرندگان در يك واحد مرغداري صنعتي 20 هزار قطعه اي در شهرستان شيروان اجرا گرديد. در اين پدافند 10 گروه تخصصي و گروههايي از فرمانداري ، جهاد كشاورزي ، شبكه بهداشت و درمان ، نيروي انتظامي ، جمعيت هلال احمر ، اداره حفاظ از محيط زيست ، بيمه كشاورزي ، شركت تعاوني مرغداران حضور داشتند كه در پايان عملكرد دستگاهها در اين مانور مثبت ارزيابي گرديد.

روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان