بازديد معاون محترم وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني ... - بازديد معاون محترم وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني ... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز پنج شنبه مورخ 94/8/28 جناب آقاي مهندس طهماسبي معاون محترم وزير جهاد كشاورزي در امور باغباني  ، جناب آقاي مهندس رويي تني مدير كل محترم ميوه هاي سردسيري ، جناب آقاي دكتر يوسفي رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي  ، جناب آقاي مهندس صفايي فرماندار محترم شيروان و جناب آقاي مهندس خوش قامت مدير محترم جهاد كشاورزي شيروان به همراه مسئولين و كارشناسان مجموعه جهاد كشاورزي از نهالستان آقاي موسي الرضايي كه بزرگترين واحد توليد نهال در استان مي باشد بازديد نمودند. در ادامه از گلخانه توليد گياهان دارويي  صيفي جات  آقاي غلامي واقع در قلعه چه بازديد نمودند .
مهندس رويين تني درخصوص نحوه هرس درختان و كودهاي ريزمغذي مطالبي را بيان فرمودند همچنين نكاتي را درخصوص توسعه اراضي و مديريت نزولات آسماني و استفاده از سازه ها يادآور شدند.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان