افزايش اعتبار صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي - افزايش اعتبار صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي

جلسه صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شيروان با حضور جناب آقاي مهندس عليزاده و جناب آقاي مهندس صفايي فرماندار محترم شيروان و اعضاء محترم هيات مديره و كاركنان صندوق در محل دفتر مديريت جهاد كشاورزي تشكيل گرديد.
در اين جلسه درخصوص افزايش اعتبار اين صندوق تا سقف 35304 ميليون ريال بحث و تبادل نظر گرديد و مورد موافقت كليه اعضاء هيأت مديره قرار گرفت.
جناب آقاي مهندس صفايي فرماندار محترم درخصوص اهميت صندوق و حمايت هاي جناب آقاي مهندس عليزاده درخصوص تأسيس صندوق مطالبي را بيان فرمودند.