كارگاه آموزشي طبخ ماهي ويژه زنان روستايي در مورخ 1395/02/01 در روستاي قولانلو شهرستان شيروان برگزار گرديد. - كارگاه آموزشي طبخ ماهي ويژه زنان روستايي در مورخ 1395/02/01 در روستاي قولانلو شهرستان شيروان برگزار گرديد. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

كارگاه آموزشي طبخ ماهي ويژه زنان روستايي و عشايري در مورخه 1395/02/01 در روستاي قولانلو شهرستان شيروان برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان در اين كارگاه روشهاي طبخ ماهي قزل آلا با حضور كارشناس امور زنان روستايي و مشاركت بانوان روستايي آموزش داده شد كه هدف از برگزاري ، آشنايي با فوايد مصرف ماهي و افزايش مصرف سرانه ماهي است كه متأسفانه هنوز مصرف سرانه مصرف ماهي در كشور خصوصا" خراسان شمالي پايين است كه يكي از دلايل آن عدم آشنايي با روشهاي طبخ ماهي مي باشد.