برگزاري جلسه ستاد برداشت غلات ، كلزا و خريد گندم با حضور فرماندار و نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط - برگزاري جلسه ستاد برداشت غلات ، كلزا و خريد گندم با حضور فرماندار و نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه تعالي

جلسه ستاد برداشت غلات، كلزا و خريد گندم شهرستان شيروان در مورخ 95/02/26 در محل مديريت جهاد كشاورزي شيروان جهت تبادل نظر به منظور برداشت غلات و كلزا با حضور جناب آقاي مهندس صفايي فرماندار محترم شهرستان شيروان و نمايندگان دستگاههاي ذيربط برگزار گرديد و مشكلات و موانع و راهكارهاي نحوه برداشت غلات و كلزا مورد بررسي قرار گرفت.