بازدي معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش و رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي از مزارع تكثير بذر غلات خراسان شمالي - بازدي معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش و رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي از مزارع تكثير بذر غلات خراسان شمالي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

 

بسمه تعالي

جناب آقاي دكتر زند معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي از مزارع تكثير بذر غلات استان خراسان شمالي در مورخه 1395/03/12 بازديد كردند.

در اين بازديد جناب آقاي دكتر زند بيان داشتند : توليد بذر در استان خراسان شمالي از لحاظ كيفي و كمي بالاست كه در اين زمينه بايد سرمايه گذاري گردد.. همچنين ايشان خاطر نشان كردند كه تأمين بذز مناسب، توزيع نهاده هاي كود ، مبارزه با آفات و بيماريها خصوصا سن و زنگ زرد ، رعايت بيشتر توصيه هاي فني ، رعايت تاريخ كشت و تراكم مناسب و در نهايت قيمت مناسب محصول و خريد تضميني آن را از جمله حمايت ها و مشوق هاي خوب در افزايش توليد گندم مي باشد كه در صورت توجه بيشتر به عوامل ياد شده به طور قطع منجر به خودكفايي در زمينه توليد گندم خواهد شد .

در ادامه مهندس خوشقامت مدير جهاد كشاورزي شهرستان شيروان ضمن خوشامدگويي افزودند اين شهرستان داراي 27 هزار هكتار مزارع آبي و 70 هزار مزارع ديم مي باشد كه سطح رير كشت گندم آبي 8200 هكتار،گندم ديم 16200 هكتار،جو آبي 4000 هكتار و جوي ديم 7000 هكتار است كه در سال گذشته رتبه نخست كشورزي گندم آبي را داشته است و پيش بيني مي گردد در سال جاري بيش از 40 هزارتن مي باشد.

همچنين ايشان افزودند : اين شهرستان در توليد گوشت سفيد  رتبه نخست را در سطح استان داراست و هم اكنون  30 واحد پرورش مرغ و 22 واحد گوساله پرواري در اين شهرستان فعال است.

لازم به ذكر است كه معاون وزير و هيئت همراه از مرازع تكثير بذر غلات ، چغندرقند و كلزاي آقاي شيرغاني از كشاورزان شيروان و از مجموعه مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراساند شمالي و ايستگاههاي تابعه بازديد بعمل آورده و در پايان از زحمات آقاي مهندس ناصري از محققين مركز تحقيفات كه حائز رتبه هاي كشورزي و استاني است تقدير نمودند.