ديدار كاركنان و نماينده ولي فقيه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان ورؤساي ادارات تابعه با فرماندار به مناسبت هفته جهاد كشاورزي - ديدار كاركنان و نماينده ولي فقيه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان ورؤساي ادارات تابعه با فرماندار به مناسبت هفته جهاد كشاورزي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه نعالي

به مناسبت هفته جهاد كشاورزي در مورخه 95/03/24 كاركنان جهاد كشاورزي شهرستان و ادرات تابعه با فرماندار محترم در سالن جلسات فرمانداري ديدار نمودند. در ابتداي ديدار آقاي مهندس خوشقامت مدير جهاد كشاورزي شيروان ضمن عرض تبريك به مناسبت هفته جهاد ، آماري در خصوص محصولات كشاورزي شامل كشت ارقام متنوع بذر گندم و جو در سال زراعي 95-94 ، آماده نمودن مراكز خريد و شروع و تحويل جو و همچنين آبياري تحت فشار و صندوق توسعه ملي، پروژه هاي آب و خاك و ... ارائه نمودند.

سپس آقاي مهندس صفايي فرماندار محترم با تبريك هفته جهاد كشاورزي ، بر استفاده بهينه از منابع آبي ، اطلاع رساني در راستاي احداث استخرهاي ذخيره آب ،به روز بودن كارشناسان جهاد كشاورزي و ساير مسائل فني توصيه هاي لازم را بيان داشتند.