برگزاری کارگاه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کلزا با حضور جناب آقای دکتر عزیزی مشاور محترم ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی در مورخه ۹۵/۰۶/۲۷ - برگزاری کارگاه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کلزا با حضور جناب آقای دکتر عزیزی مشاور محترم ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی در مورخه ۹۵/۰۶/۲۷ | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه تعالی

کارگاه آموزشی کاشت ، داشت و برداشت کلزا در مورخه ۹۵/۰۶/۲۷ با حضور جناب آقای دکتر عزیزی مشاور محترم ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و استاد دانه های روغنی ایران در محل رستوران جهانگردی شیروان با هدف آشنایی و آموزش کشاورزان با مزایای کشت کلزا ، روشهای کشت ، نحوه مبارزه با آفات و بیماریهای کلزا ، تغذیه کودی و... برگزار گردید که با استقبال خوبی از طرف کشاورزان مواجه گردید.