برگزاری پنجاه ونهمین جلسه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان - برگزاری پنجاه ونهمین جلسه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

جلسه در مورخه  ۹۵/۰۷/۲۸  در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با حضور آقای مهندس خوشقامت مدیر جهاد کشاورزی،آقای مهندس بهنام فر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی ، آقای مهندس صفایی فرماندار شهرستان شیروان ، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق در خصوص برنامه ریزی جهت ارائه مدل خدمت و ساخت وساز زمین خریداری شده برگزار گردید.

لازم به ذکر است که که صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان در سال ۱۳۹۳ با حمایت سازمان و استقبال کشاورزان با سرمایه اولیه ۱۷۱۷۰۱۹۰۰۰۰ ریال تأسیس گردید. در حال حاضر سرمایه صندوق به ۳۵۳۰۴۱۹۰۰۰۰ ریال و تعداد ۹۵۶ سهامدار شامل ۹۴۹ سهامدار حقیقی و ۷ سهامدار حقوقی می باشد و در سال ۹۵-۹۴ تعداد ۵۲۱ فقره تسهیلات به  مبلغ ۳۳۰۰۳۴۲۰۰۰۰ ریال به صورت قرض الحسنه به سهامداران اعطاء گردیده است.