برگزاري کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرستان شيروان - برگزاري کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

این کارگاه در مورخ 1395/10/12 ساعت 10 صبح در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان و با همکاری شبکه دامپزشکی شهرستان و با حضور مرغداران این شهرستان برگزار شد.

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را یک بیماری ویروسی و خطرناک با سرعت انتشار بالاست. مرغداران  در معرض خطر این بیماری قرار دارند و با افزایش سطح آگاهی آنها می توان از بروز این بیماری جلوگیری کرد.

دکتر فرزین حسینی در این جلسه آخرین راهکارهای پیشگیری، کنترل و مقابله با این بیماری را به شركت كنندگان در اين كارگاه آموزشي را ارائه نمودند.برگزاری این کارگاه موجب ارتقای سطح آگاهی مرغداران نسبت به این بیماری گرديد.