دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و هیئت همراه با خانواده محترم شهدا به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر - دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و هیئت همراه با خانواده محترم شهدا به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان