برگزاری کارگاه پرورش کرم ابریشم باحضور رییس اداره نوغان داری خراسان رضوی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شیروانمورخه97/01/29 - برگزاری کارگاه پرورش کرم ابریشم باحضور رییس اداره نوغان داری خراسان رضوی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شیروانمورخه97/01/29 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان