دیدار مدیر محترم جهاد کشاورزی با نماینده فرهیخته شهرستان شیروان - دیدار مدیر محترم جهاد کشاورزی با نماینده فرهیخته شهرستان شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

در مورخه 97/02/13 مدیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای امان زاده  به اتفاق جمعی از کارکنان خود   با نماینده مردمی و فرهیخته شهرستان شیروان آقای دکتر عزیزی دیدار و به پاره ای از مشکلات بخش کشاورزی بخصوص آب و خاک پرداختند .