جلسه ستاد هماهنگی برداشت غلات و کلزا مورخه 97/03/10 - جلسه ستاد هماهنگی برداشت غلات و کلزا مورخه 97/03/10 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

جلسه ستاد برداشت غلات و کلزا مورخه 97/03/10  در محل اتاق مدیریت با حضور معاون  محترم فرماندارو معاون بهبود تولیدات گیاهی و کلیه ادارات  ذیربط با کمک کمباین داران و کشاورزان برگزارشد و نرخ های مصوب  کمباین ها به شرح ذیل اعلام شد.

برداشت گندم و جو آبی با کمباین معمولی: 1530000ریال -گندم و جو دیم با کمباین معمولی : 800000ریال - گندم و جو آبی با کمباین سنگین: 2000000ریال - و برداشت کلزا با کمباین معمولی: 2200000ریال و با کمباین سنگین: 2800000ریال

و برداشت بادروگر بدون احتساب نخ: 1450000ریال

و تاریخ برداشت 97/03/25 و  مراکز خرید (انبار لوجلی و انبار کارخانه آرد مطیع جهت گندم و انبار امیرآباد جهت کلزا ) تعیین شدند و ساعات کاری آنان از 7 صبح تا 9 شب بدون تعطیلی اعلام شد .