بررسی مشکلات گلخانه داران (جلسه چهارم) - بررسی مشکلات گلخانه داران (جلسه چهارم) | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

طبق روال روزهای یکشنبه مورخه 24/06/98 چهارمین جلسه بررسی مشکلات و موانع گلخانه داران در محل دفتر مدیریت با ریاست مدیر محترم جناب آقای مهندس امان زاده و مسئول باغبانی شهرستان و گلخانه داران برگزار گردید