بررسی مشکلات گلخانه داران (جلسه پنجم) - بررسی مشکلات گلخانه داران (جلسه پنجم) | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

پنجمین جلسه بررسی مشکلات گلخانه داران در محل دفتر مدیریت مورخه 31/06/98 روز یکشنبه برگزار گردید