اقدامات دفتر نظامهای صنفی کار کشاورزی اسفراین و شیروان تشریح شد - اقدامات دفتر نظامهای صنفی کار کشاورزی اسفراین و شیروان تشریح شد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

دبیران اجرایی دفاتر نظام صنفی کار کشاورزی شهرستانهای اسفراین و شیروان در حضور مرتضی ادیب معاون دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، اقدامات اجرایی خود برای اعضای این دفاتر را تشریح و گزارش ارائه نمودند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی خراسان شمالی ، رضاپور در خصوص اقدامات اجرایی دفتر نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان اسفراین عنوان کرد : این دفتر در سطح استان بیشترین عضوگیری از فعالان عرصه کشاورزی را داشته است .

رضاپور صدور پروانه صنفی کار کشاورزی برای اعضا به عنوان یک پروانه کسب به منظور معرفی آنان به بانک ها و اخذ تسهیلات ، همچنین برگزاری جلساتی با رؤسای بانکها و محاکم قضائی این شهرستان و توضیح و تشریح هویت پروانه های صنفی کار کشاورزی و پذیرش آنها به عنوان وثیقه را از مهمترین اقدامات این دفتر در اسفراین بیان کرد .

وی در ادامه برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای این دفتر و صدور کارت موقت برای آنان ، همچنین برگزاری مسابقات ورزشی در جام های رمضان را از دیگر اقدامات این دفتر برای اعضای خود برشمرد.

وی در خاتمه تأکید کرد : با این وجود برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی مهمترین خواسته تمامی کشاورزان است که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است و ضرورت دارد تا این مهم با همکاری دستگاههای ذیربط مرتفع شود.

علاوه بر این باقری دبیر اجرایی نظام صنفی شیروان نیز تهیه نرم افزار ثبت اطلاعات بهره برداران ، تهیه نرم افزار مدیریت دبیرخانه ، انعقاد قرارداد با مرکز فنی و حرفه ای شهرستان به منظور برگزاری دوره های آموزشی اعضای نظام صنفی ، راه اندازی وبلاگ نظام صنفی شیروان برای اطلاع رسانی به اعضای زیرمجموعه و صدور چهارصد پروانه فعالیت برای اعضا را از اقدامات این دفتر برشمرد.

 معاون امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در خاتمه از اعضای هیئت مدیره این دفاتر خواستار پیگیری نیازهای اعضا و بهره برداران شد .

مرتضی ادیب همچنین عنوان کرد : به زودی بهره برداران عضو این دفاتر نیز از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می شوند که این مهم موجب می شود سایر بهره برداران عرصه کشاورزی که عضو این دفاتر نشده اند به عضویت این دفاتر درآیند .

وی خاطرنشان کرد : برآورده کردن نیاز بهره برداران بدون توجه به عضویت فراگیر آنان در این دفاتر بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرا گیرد .