باغباني | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بازدید مدیر و معاونین و مسئولین ترویج و باغبانی از گلخانه های شهرستان بمناسبت هفته دولت

 

 فایل ها

 کشت گوجه فرنگي در گلخانه    حجم فايل:  473.75 KB
 پرورش کرم ابريشم    حجم فايل:  352.56 KB
 کشت زعفران    حجم فايل:  765.62 KB
 انار    حجم فايل:  1846.4 KB
 انگور    حجم فايل:  1837.16 KB
 سيب    حجم فايل:  1590.43 KB
 فندوق    حجم فايل:  1734.11 KB
 گردو    حجم فايل:  1346.37 KB
سفيدك سطحي مو    حجم فايل:  950.68 KB