وظايف | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
وظایف :
1- صدور پروانه
2- کارشناس تسهیلات
3-سرپرست نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
4- کارشناس عامل نظارتی امور اراضی