گلدشت (خانلق) | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان